Informacje i aktualności
19-04-2020 Przyjazne miasto równych szans

Od 2015 roku działamy na rzecz tworzenia idei Przyjaznego Miasta, miasta równych szans dla wszystkich pokoleń i grup społecznych

Czym jest stowarzyszenie Przyjazne Świętochłowice?
Jesteśmy organizacją o charakterze społeczno - politycznym, powstałą w 2015 roku. Stawiamy przede wszystkim na integrację oraz rozwój społeczności i organizacji w wymiarze lokalnym oraz ponadlokalnym, wspomaganie lokalnego rozwoju gospodarczego, a także budowę świadomości obywatelskiej w odniesieniu do polityki lokalnej, gospodarki i biznesu oraz transparentności działań samorządu

Kogo reprezentujemy?
Reprezentujemy mieszkańców miasta Świętochłowice oraz przedsiębiorców, którzy w naszym mieście zdecydowali się prowadzić swoje biznesy. Prowadzimy badania opinii publicznej, analizujemy zgłaszane przez lokalną społeczność problemy, staramy się przedstawiać pomysły na ich skuteczne eliminowanie.

Czy jesteśmy powiązani z jakąś partią?
Stowarzyszenie Przyjazne Świętochłowice nie jest związane z żadną partią polityczną, nie jest przez żadną partię finansowane, nie jest również uzależnione od żadnego nurtu politycznego.

Kto może należeć do stowarzyszenia?
Do Stowarzyszenia mogą należeć mieszkańcy Świętochłowic lub osoby związane z miastem Świętochłowice emocjonalnie, biznesowo czy organizacyjnie, którzy chcą aktywnie działać zgodnie z regulaminem naszego Stowarzyszenia. Decyzję o przyjęciu do grona członków podejmuje uchwałą zarząd stowarzyszenia.

Co chcemy osiągnąć?
Dążymy do stworzenia charakteru miasta przyjaznego dla mieszkańców, przedsiębiorców i organizacji społecznych. Miasta, w którym relacje między ludźmi budowane są na zaufaniu i wzajemnym szacunku, gdzie doceniany jest potencjał tych młodszych i doświadczenie tych starszych. U jednych zaszczepiana jest przedsiębiorczość oparta na innowacyjnych rozwiązaniach, drudzy otrzymują wsparcie w prowadzeniu działalności gospodarczej. Funkcjonowanie podmiotów publicznych jest transparentne w oparciu o publiczny rejestr umów, a wsparcie organizacji NGO jest sprawiedliwe. Całość odbywa się w poszanowaniu miejscowego dziedzictwa historycznego i kulturalnego.

Jak możesz do nas dołączyć?
Aby zostać członkiem Stowarzyszenia Przyjazne Świętochłowice należy zapoznać się z celami naszej działalności oraz regulaminem, oraz mieć zbieżne poglądy na wszystkie tematy związane z działalnością naszej organizacji. Trzeba być osobą dorosłą, w pełni korzystającą z praw publicznych. Deklarację członkowską przekazujemy po osobistym kontakcie z przedstawicielem władz naszego stowarzyszenia.

Nasza wizja miasta
Przyjazne Świętochłowice to miasto przyjazne dla mieszkańców, przedsiębiorców i organizacji społecznych. To miasto, w którym relacje między ludźmi są budowane są na zaufaniu i wzajemnym szacunku, gdzie doceniany jest potencjał tych młodszych i doświadczenie tych starszych. U jednych zaszczepiana jest przedsiębiorczość oparta na rozwiązaniach innowacjach; drudzy otrzymują wsparcie w prowadzeniu działalności gospodarczej. Funkcjonowanie podmiotów publicznych jest transparentne w oparciu o publiczny rejestr umów, a wsparcie organizacji NGO jest sprawiedliwe. Całość odbywa się w poszanowaniu miejscowego dziedzictwa historycznego i kulturalnego.

Co jest naszą misją?
Naszą misją jest budowa takich relacji i umacnianie więzi wśród świętochłowiczan, by poziom zadowolenia życia w mieście był wysoki. I choć uwarunkowania geograficzne nie sprawią, że będziemy społeczeństwem milionerów, gdzie codziennie świeci słońce, to chcemy, by świętochłowiczanie czuli się dumni, że mieszkają w tej części aglomeracji. Bo Świętochłowice to taka nasza mała ojczyzna. Każda ulica, dom i człowiek składają się na przyjazną przestrzeń, z którą się utożsamiamy, a przez to o nią dbamy.

Kluczowe wartości
Jesteśmy grupą osób, dla których wartość człowieka ma większe znaczenie niż wartość pieniądza. Kluczowe wartości to wszystkie te, na których zbudowane są zdrowe obywatelskie zachowania, w każdej dziedzinie życia i w każdych warunkach społeczno - politycznych. Dlatego chcemy, by o Świętochłowicach przede wszystkim decydowali świętochłowiczanie.

Nawigacja

Nasza społeczność

Przyjazne Świętochłowice Stowarzyszenie