Informacje i aktualności
10-01-2020 Remediacja Kaliny staje się faktem kompletnym

W dniu dzisiejszym Prezydent Świętochłowic Daniel Beger podpisał w imieniu Gminy umowę na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu nad realizacją projektu remediacji stawu Kalina.

Zadanie zostanie zrealizowane przez firmę „INWEST-COMPLEX” Sp. z o.o. Wcześniej wyłoniony został wykonawca remediacji, który zastosuje metodologię wypracowaną zgodnie z prowadzonym w tej kadencji samorządu dialogiem technicznym.

Co ważne i godne zapamiętania - zaledwie w 1 rok doprowadzono do startu realizacji tego arcyważnego, być może najważniejszego zadania, które będzie miało wpływ na jakość życia w całym mieście. Kilka lat temu szumnie zapowiadano jesiotry w Kalinie, projekt okazał się wielką kompromitacją poprzednich władz miasta i naraził miasto na straty. Obiecaliśmy mieszkańcom w kampanii wyborczej, że doprowadzimy do kolejnej szansy i to się właśnie wypełniło, bo obietnic wyborczych należy dotrzymywać.

Wyrazy uznania i podziękowania dla Prezydenta Daniela Begera, Wiceprezydenta Sławomira Pośpiecha oraz dla wszystkich osób, które wraz z nimi walczyły o realizację tego projektu.

Nawigacja

Nasza społeczność

Przyjazne Świętochłowice Stowarzyszenie